ÇAĞDAŞ PARTİ ÖRGÜTLENMESİ: CHP ve Örgütsel Yenilenmenin Temel İlkeleri

Sunuş CHP, 2010’lu yılların başında geçirdiği değişimlerden sonra, kendisini biraz daha yoğun bir biçimde gözden geçirmeye başladı. Bu çerçevede, yeniden yapılanmanın bir zorunluluk olduğu kavrandı ve de iç düzenin ve işleyişin iyileştirilmesi için öncelikle tüzüğün değiştirilmesi gerektiği daha da belirginleşti. Sonuçta, tüm partililer, CHP’nin daha demokratik bir yapıya ve daha etkin bir işleyişe kavuşturulması yolunda […]

Mart Nisan 2018: 2019’a Giderken CHP: Ne Yapmalı?

Dergimizin geçen sayısında, Avrupa sosyal demokrat partilerinin içerisinde bulundukları krizi ve krizin nedenlerini ele almıştım. İrdelememin sonunda da çeşitli sosyal demokrasi forumlarınca ortaya konulan çözüm önerilerini paylaşmış ve üzerinde uzlaşılan 15 önerinin gelişmekte olan ülkelerin sosyal demokrat partiler için de yol gösterici olduğunu belirtmiştim. Ülkemizin giderek tahammül edilemez hale gelen sorunlarının çözümü için bu konuların […]