ÇAĞDAŞ PARTİ ÖRGÜTLENMESİ: CHP ve Örgütsel Yenilenmenin Temel İlkeleri

Sunuş CHP, 2010’lu yılların başında geçirdiği değişimlerden sonra, kendisini biraz daha yoğun bir biçimde gözden geçirmeye başladı. Bu çerçevede, yeniden yapılanmanın bir zorunluluk olduğu kavrandı ve de iç düzenin ve işleyişin iyileştirilmesi için öncelikle tüzüğün değiştirilmesi gerektiği daha da belirginleşti. Sonuçta, tüm partililer, CHP’nin daha demokratik bir yapıya ve daha etkin bir işleyişe kavuşturulması yolunda […]