Mart Nisan 2018: 2019’a Giderken CHP: Ne Yapmalı?

Dergimizin geçen sayısında, Avrupa sosyal demokrat partilerinin içerisinde bulundukları krizi ve krizin nedenlerini ele almıştım. İrdelememin sonunda da çeşitli sosyal demokrasi forumlarınca ortaya konulan çözüm önerilerini paylaşmış ve üzerinde uzlaşılan 15 önerinin gelişmekte olan ülkelerin sosyal demokrat partiler için de yol gösterici olduğunu belirtmiştim. Ülkemizin giderek tahammül edilemez hale gelen sorunlarının çözümü için bu konuların […]